อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)
ราคา 28,000.00 บาท

อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดันยกตัว)
ราคา 22,000.00 บาท

อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดึงยกตัว)
ราคา 22,000.00 บาท

อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดึงยกตัว)
ราคา 30,000.00 บาท

อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดันยกตัว)
ราคา 30,000.00 บาท

อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ (แบบข้อเหวี่ยง)
ราคา 27,000.00 บาท

อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ (แบบล้อถ่วง)
ราคา 25,000.00 บาท

อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบ
ราคา 25,000.00 บาท

อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกเดี่ยว
ราคา 20,000.00 บาท

อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่
ราคา 27,000.00 บาท

อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่
ราคา 30,000.00 บาท

อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกคู่
ราคา 27,000.00 บาท

อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยว
ราคา 20,000.00 บาท

อุปกรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่
ราคา 27,000.00 บาท

อุปกรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวเดี่ยว
ราคา 20,000.00 บาท

อุปกรณ์บิดเอวนวดหลัง-ขา
ราคา 22,000.00 บาท

อุปกรณ์นวดกดจุดแผ่นหลัง-ขาคู่
ราคา 22,000.00 บาท

อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน และนั่ง 4 ที่
ราคา 27,000.00 บาท