ลู่วิ่งไฟฟ้า MAXNUM GTX Max AC 6.0 แรงม้า
ราคา 250,000.00 บาท
พิเศษ 180,000.00 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า Maxnum 605 TFT จอทรัสกรีน
ราคา 120,000.00 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า Commercial Maxnum X8800
ราคา 69,000.00 บาท
พิเศษ 49,000.00 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า Commercial Maxnum X8400
ราคา 99,000.00 บาท
พิเศษ 69,000.00 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า Commercial Maxnum 605
ราคา 129,000.00 บาท
พิเศษ 109,000.00 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า X8200 maxnum treadmill
ราคา 79,000.00 บาท
พิเศษ 59,000.00 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า Maxnum X9000
ราคา 179,000.00 บาท
พิเศษ 99,000.00 บาท

MAXNUM Elliptical E33
ราคา 99,000.00 บาท
พิเศษ 69,900.00 บาท

MAXNUM Recumbent R11V4
ราคา 69,900.00 บาท
พิเศษ 49,900.00 บาท

MAXNUM Upright Bike B11V3
ราคา 59,900.00 บาท
พิเศษ 36,900.00 บาท

MAXNUM Spinning Bike S12
ราคา 39,000.00 บาท
พิเศษ 29,000.00 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า Maxnum EF02 Elliptical
ราคา 79,000.00 บาท
พิเศษ 59,000.00 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า MAXNUM Upright Bike B010
ราคา 59,900.00 บาท
พิเศษ 43,800.00 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า MAXNUM Recumbent R007
ราคา 79,000.00 บาท
พิเศษ 48,900.00 บาท

ครื่องฝึกกล้ามเนื้อขาด้านหลัง MAXNUM MA-E5001
ราคา 59,000.00 บาท

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อลำตัวหลังส่วนบน MAXNUM MA-E5035
ราคา 59,000.00 บาท

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ MAXNUM MA-E5006
ราคา 59,000.00 บาท

Prone Leg Curl MA-E5001 S
ราคา 69,000.00 บาท