ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 470*200*320(H) ซม.
ราคา 70,000.00 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 580*380*320(H) ซม.
ราคา 80,000.00 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 370*200*370(H) ซม.
ราคา 80,000.00 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 360*430*380(H) ซม.
ราคา 90,000.00 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 450*270*380(H) ซม.
ราคา 100,000.00 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 650*340*370(H) ซม.
ราคา 120,000.00 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 530*540*320(H) ซม.
ราคา 120,000.00 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 500*360*360(H) ซม.
ราคา 120,000.00 บาท

เครื่องสนามเด็กเล่น สพฐ. สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 560*340*380(H) ซม.
ราคา 120,000.00 บาท

เครื่องสนามเด็กเล่น สพฐ. สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 490*200*380(H) ซม.
ราคา 120,000.00 บาท

เครื่องสนามเด็กเล่น สพฐ. สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 400*330*380(H) ซม.
ราคา 120,000.00 บาท

เครื่องสนามเด็กเล่น สพฐ. สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 510*370*380(H) ซม.
ราคา 120,000.00 บาท

เครื่องสนามเด็กเล่น สพฐ. สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 600*310*380(H) ซม.
ราคา 120,000.00 บาท

เครื่องสนามเด็กเล่น สพฐ. สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 490*510*380(H) ซม.
ราคา 130,000.00 บาท

เครื่องสนามเด็กเล่น สพฐ. สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 660*600*380(H) ซม.
ราคา 130,000.00 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 510*490*360(H) ซม.
ราคา 140,000.00 บาท

เครื่องสนามเด็กเล่น สพฐ. สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 660*540*380(H) ซม.
ราคา 160,000.00 บาท

ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น สพฐ หอหนูน้อยหรรษา ขนาด 560*530*380(H) ซม.
ราคา 165,000.00 บาท