บาร์โหนเดี่ยว ขนาด 150*13.5*260 ซม.
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,000.00 บาท

บาร์โหน 2 ระดับ ขนาด 300*13.5*260 ซม.
ราคา 39,000.00 บาท
พิเศษ 19,000.00 บาท

บาร์โหน 3 ระดับ ขนาด 450*13.5*260 ซม.
ราคา 54,000.00 บาท
พิเศษ 27,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 150*150*260 ซม.
ราคา 52,000.00 บาท
พิเศษ 26,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 100*150*260 ซม.
ราคา 48,000.00 บาท
พิเศษ 24,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 300*150*260 ซม.
ราคา 63,200.00 บาท
พิเศษ 31,600.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 250*70*160 ซม.
ราคา 43,200.00 บาท
พิเศษ 21,600.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 500*70*160 ซม.
ราคา 74,000.00 บาท
พิเศษ 37,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 250*130*160 ซม.
ราคา 63,200.00 บาท
พิเศษ 31,600.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 250*70*60 ซม.
ราคา 35,600.00 บาท
พิเศษ 18,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 750*360*260 ซม.
ราคา 196,000.00 บาท
พิเศษ 98,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 600*60*260 ซม.
ราคา 40,000.00 บาท
พิเศษ 20,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 250*80*260 ซม.
ราคา 50,000.00 บาท
พิเศษ 25,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 150*13.5*260 ซม.
ราคา 44,000.00 บาท
พิเศษ 22,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 200*60*200 ซม.
ราคา 56,000.00 บาท
พิเศษ 28,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 200*60*60 ซม.
ราคา 48,000.00 บาท
พิเศษ 24,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 50*100*260 ซม.
ราคา 102,000.00 บาท
พิเศษ 51,000.00 บาท

อุปกรณ์บาร์ฝึกรวม ขนาด 900*100*260 ซม.
ราคา 180,000.00 บาท
พิเศษ 90,000.00 บาท