FIT-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 14,000.00 บาท

FIT-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 14,000.00 บาท

FIT-03 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท

FIT-04 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท

FIT-05 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-ขา (แบบแขน-ขายกน้ำหนัก) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท

FIT-06 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้อยาง) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 35,000.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท

FIT-07 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึง ยกตัว) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท

FIT-08 อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 15,000.00 บาท

FIT-09 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 25,000.00 บาท
พิเศษ 15,000.00 บาท

FIT-10 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 16,000.00 บาท

FIT-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 12,500.00 บาท

FIT-12 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง-ยืดเส้น(แบบยืนดัดหลัง)
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท

FIT-13 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง / บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มน้ำหนัก)
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,000.00 บาท

FIT-14 อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 14,000.00 บาท

FIT-15 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,000.00 บาท

FIT-16 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง / แขน-หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท

FIT-17 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 15,000.00 บาท

FIT-18 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) โครงสร้าง 2.5 นิ้ว
ราคา 30,000.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท