ติดต่อขอราคาสินค้าและใบเสนอราคาเพิ่มเติม จากรายการสินค้าที่มี กรุณาส่งข้อความถึงเรา

ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรฯ
อีเมล์
เรื่อง
ข้อความ


บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด
เลขที่ 12/15 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : (038) 467899
ติดต่อฝ่ายขาย : 085-9016392 , 086-3176571
อีเมล์ : office.ob2550@gmail.com
พิกัด : 13.334612, 100.957887



ท่านสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าโดยวิธี ดังนี้

 • สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายขาย 038-467899 , 085-9016392 ,086-3176571
 • Fax ใบสั่งซื้อมาที่ 038-467899
 • หรือ E-mail มาที่ office.ob2550@gmail.com
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และ กรุณา แฟกซ์ sms หรือ E-mail แบบฟอร์มกลับมาทาง และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสาร 038-467899
 • กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping Policy)

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking number) ผ่าน การแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ การแจ้งทาง Email ของท่านลูกค้า


ช่องทางการจัดส่งสินค้า

ช่องทางที่ 1 ส่งทาง EMS หรือไปรษณีย์แบบลงทะเบียนโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว)

ช่องทางที่ 2 ส่งทาง บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน สำหรับต่างจังหวัด บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองภายใน 24 ชั่วโมง (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว)

 • ในกรณีลูกค้าอยู่นอกเขตอำเภอเมืองลูกค้าจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ
 • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน จะเก็บค่าจัดส่งที่ปลายทาง

 • เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้าถูกส่งไปทาง EMS แล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้วในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง



  • แผนที่
  • แผนที่บน Google Map