www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น สพฐ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย 1.หอหนูน้อย HUNSA 2 2.ไม้กระดก 4 ที่นั่ง
ราคา 100,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่นโรงเรียนประชารัฐ 1.ถังลอดหัดขับสี่สหาย 2.ชิงช้า 3 ที่นั่ง 3.เครื่องเล่นรวม 5 อย่าง 4.ม้าหมุน 4 ที่นั่ง 5.ม้ากระดก 4 ที่นั่ง 6.ปีนป่ายผสม 5 อย่าง
ราคา 100,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่นโรงเรียนประชารัฐ 2562 10 รายการ พร้อมติดตั้ง
ราคา 100,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

ชุดปีนป่ายเสริมสร้างพัฒนาการ
ราคา 150,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่นโรงเรียนประชารัฐ 10 รายการ พร้อมติดตั้ง
ราคา 162,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

เครื่องสนามเด็กเล่น สพฐ พร้อมสนามยางพารา (UV) มอก.2682-2558 80 ตรม.
ราคา 500,000.00 บาท