www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น สพฐ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย 1.หอหนูน้อย HUNSA 2 2.ไม้กระดก 4 ที่นั่ง
ราคา 120,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่นโรงเรียนประชารัฐ 1.ถังลอดหัดขับสี่สหาย 2.ชิงช้า 3 ที่นั่ง 3.เครื่องเล่นรวม 5 อย่าง 4.ม้าหมุน 4 ที่นั่ง 5.ม้ากระดก 4 ที่นั่ง 6.ปีนป่ายผสม 5 อย่าง
ราคา 150,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่นโรงเรียนประชารัฐ 2565 10 รายการ พร้อมติดตั้ง
ราคา 200,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. ชุดที่ 19
ราคา 70,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. ชุดที่ 20
ราคา 70,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สพฐ. ชุดที่ 21
ราคา 70,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 304 แบบ 2 สถานี 7 ชุด พร้อมติดตั้งพื้นยางพารา มอก.2377-2559 หนา 15 มม
ราคา 1,000,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 304 แบบ 2 สถานี 5 ชุด พร้อมติดตั้งพื้นยางพารา มอก.2377-2559 หนา 15 มม
ราคา 800,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 304 แบบ 2 สถานี 3 ชุด พร้อมติดตั้งพื้นยางพารา มอก.2377-2559 หนา 15 มม
ราคา 500,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส 304 7 ชุด พร้อมติดตั้งพื้นยางพารา มอก.2377-2559 หนา 15 มม
ราคา 500,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส 304 7 ชุด พร้อมติดตั้งพื้นยางพารา มอก.2377-2559 หนา 15 มม
ราคา 500,000.00 บาท

www.superkidsplayground.com

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส 304 6 ชุด พร้อมติดตั้งพื้นยางพารา มอก.2377-2559 หนา 15 มม
ราคา 400,000.00 บาท