www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีวิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีเดินสลับแขนขาแนวราบ
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีจักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีเดินอากาศ
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีซิทอัพบริหารหน้าท้อง
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีบริหารแขน-หน้าอก
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีนวดหลังคลายกล้ามเนื้อ
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีบริหารขา-สะโพกแบบเดินอากาศ
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีจักรยานเอนปั่น
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีบิดเอวและย่ำเท้าสลับ
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีบริหารหัวไหล่และหน้าอก แบบดันยกตัว
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ แบบดึงยกตัว
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีเหยียดขา
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีแกว่งสะโพกทรงตัว
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีบริหารแขน-หน้าท้องแบบกรรเชียงเดี่ยว
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีบริหารขา-ข้อเท้าแบบถังกลิ้ง
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ

www.superkidsplayground.com

สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน สถานีล้อหมุนบริหารหัวไหล่(วงล้อเดี่ยว)
ติดต่อขอส่วนลดพิเศษ