www.superkidsplayground.com

แทรมโพลีน 10 ฟุต (SanookTrampoline) สปริงบอร์ด รุ่นปลอดภัย สปริงอยู่ด้านนอก ไม่ตกร่องสปริง
ราคา 29,000.00 บาท
พิเศษ 15,900.00 บาท

www.superkidsplayground.com

แทรมโพลีน (Trampoline) 8 ฟุต รุ่น Sanook Trampoline สปริงบอร์ดขนาดเล็ก กระโดดได้หลายคน รับน้ำหนักได้ 150กก.
ราคา 15,900.00 บาท
พิเศษ 8,900.00 บาท

www.superkidsplayground.com

แทรมโพลีน 8 ฟุต (SanookTrampoline) สปริงบอร์ด รุ่นปลอดภัย สปริงอยู่ด้านนอก ไม่ตกร่องสปริง
ราคา 25,000.00 บาท
พิเศษ 13,900.00 บาท

www.superkidsplayground.com

แทรมโพลีน 7 ฟุต (SanookTrampoline) ระบบสปริงด้านนอก ปลอดภัย ไม่ตกร่องสปริง
ราคา 15,000.00 บาท
พิเศษ 9,900.00 บาท

www.superkidsplayground.com

แทรมโพลีน (Trampoline) 6 ฟุต รุ่น Sanook Trampoline สปริงบอร์ดขนาดเล็ก กระโดดได้หลายคน รับน้ำหนักได้ 150กก.
ราคา 13,900.00 บาท
พิเศษ 7,900.00 บาท

www.superkidsplayground.com

แทรมโพลีน (Trampoline) 45 นิ้ว รุ่นเชือก เหนียว หนา นิ่ม ไม่มีเสียง พร้อมบาร์จับ T-Bar
ราคา 25,900.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท

www.superkidsplayground.com

แทรมโพลีน (Trampoline) 45 นิ้ว รุ่นเชือก เหนียว หนา นิ่ม ไม่มีเสียง พร้อมบาร์จับ T-Bar
ราคา 5,900.00 บาท
พิเศษ 3,490.00 บาท

www.superkidsplayground.com

แทรมโพลีน 40 นิ้ว (SanookTrampoline) สปริงคู่ ป่องกลาง มีบาร์จับสำหรับประคอง
ราคา 3,990.00 บาท
พิเศษ 2,590.00 บาท

www.superkidsplayground.com

แทรมโพลีน 38 นิ้ว (SanookTrampoline) เพื่อการฝึกซ้อมกีฬา ฟุตบอล ฟิตเนส และ การออกกำลังกาย
ราคา 2,990.00 บาท
พิเศษ 1,990.00 บาท

www.superkidsplayground.com

มินิแทรมโพลีน รุ่น เต่าทอง
ราคา 9,900.00 บาท
พิเศษ 3,500.00 บาท